NÖKO - Fenntartható Agronómiai Modellek Kutatása Csoport

Kutatási terület

A növénytermesztés során döntő szerepet játszik a megfelelő technológia ismerete és alkalmazása. Csoportunk legfontosabb tevékenysége az integrált termesztést célzó új technológiák kidolgozása, két tartamkísérlettel a trágyázási módszerek fejlesztése a hozam, a talajtermékenység és a klimatikus hatások optimalizálása érdekében. A technológiai fejlesztéseket célzó kutatásainkat mélyben sós réti csernozjom (Szeged-Öthalom) és meszes réti talajokon (Fülöpszállás) végezzük. 

Kutatási témák


Csávázás-technológiai kísérletek, a vetőmag minőség fejlesztése

Vizsgálataink célja, hogy a csávázószerek hatásait figyelembe véve növeljük a vetőmagok gyakorlati értékét. Munkánk során az adott kultúrában használt csávázószerek és azok kombinációival dolgozunk, megfigyeljük a csírázásra, a kelésre, a 3-4 leveles növények szárazanyag-felhalmozására, valamint a szemtermésre gyakorolt hatásokat.  

Őszi búza csávázási és teljesítmény kísérlet (Szeged-Öthalom)


Technológiai elemek, és fajta-specifikus technológiák kidolgozása

A növénytermesztés sikerében döntő szerepet játszik az alkalmazott termesztéstechnológia színvonala. A műtrágyázás, a vetésidő, a betakarítás és a növényvédelem egyaránt hatással van a termés mennyiségére és minőségére. Szeged-Öthalom Kísérleti Telepünkön évtizedek óta vizsgáljuk a különböző hatóanyagú fungicidek alkalmazásának lehetőségeit őszi búzában (preventív vagy kuratív stratégia).  A Gabonakutató Nonprofit Kft.-vel együttműködve minden évben beállításra kerül a kalászos fajták és fajtajelöltek teljesítménykísérlete.

Őszi búza sárgarozsda fertőzés elleni fungicides kísérletek (2016)  


Trágyázási módszerek fejlesztése a hozam, a minőség, a talajtermékenység és a klimatikus hatások optimalizálása érdekében tartamkísérletekkel

A trágyázási tartamkísérletek nélkülözhetetlenek az új technológiák fejlesztésében, a hozamra és minőségre gyakorolt hatások elemzésében, a biotikus és abiotikus interakciók tisztázásában, a természeti erőforrás megőrzésében. Az adatok alapján, mintegy élő laboratóriumban képet alkothatunk a harmonikus növénytáplálás illetve a talajzsarolás mérhető következményeiről vagy a túlzó alkalmazások gazdasági és környezeti hatásairól. A Fülöpszálláson 1984-ben megkezdett trágyázási tartamkísérletekben kalászosok (búza, árpa, tritikálé) és olajnövények (napraforgó, repce, olajlen) NPK reakcióit tanulmányozzuk meszes réti talajon. A Szeged-Öthalom Kísérleti Telepünkön 1998 óta végzett őszi búza monokultúra kísérletben lehetőségünk van továbbá a mikro-trágyázási módszerek vizsgálatára is. 

Programajánló

Jelenleg nincs aktuális esemény.