Szervezeti egységek

Csoportunk célja a hazánkban kis területen termesztett, de nagy hagyományokkal rendelkező alternatív, illetve speciális fogyasztói igényeknek megfelelő növényfajok biológiai alapjainak felmérése, tesztelése és fejlesztése hagyományos, molekuláris (markerre alapozott szelekció) és analitikai módszerekkel.

Termesztett növényeinket sok olyan biotikus hatás éri, amely hatással van a termés mennyiségére és minőségére. A kalászos gabonafajták és kukoricahibridek kórokozókkal szembeni ellenálló képessége a termésbiztonság egyik igen fontos faktora.

A növénytermesztés során döntő szerepet játszik a megfelelő technológia ismerete és alkalmazása. Csoportunk legfontosabb tevékenysége az integrált termesztést célzó új technológiák kidolgozása, két tartamkísérlettel a trágyázási módszerek fejlesztése a hozam, a talajtermékenység és a klimatikus hatások optimalizálása érdekében. 

Programajánló

Jelenleg nincs aktuális esemény.