NAIK - Növénytermesztési Önálló Kutatási Osztály

NAIK - Növénytermesztési Önálló Kutatási Osztály

Az intézetről

A NAIK Növénytermesztési Önálló Kutatási Osztálya 2016. január 1-én alakult Szeged székhellyel és két kutatóállomással (Öthalom és Fülöpszállás). Alapját az 1924-ben alapított Gabonakutató Nonprofit Közhasznú Kft. - a termelők által is elismert eredményekkel, erős gyakorlati kapcsolatrendszerrel rendelkező Agrotechnika Osztálya és a nemzetközi szintű kutatásokat folytató Rezisztenciakutatás Osztálya képezte. Tevékenységünk három, egymással összefüggő téma köré csoportosul, amelyek alapját a fő és alternatív szántóföldi növényfajokkal kapcsolatos agrotechnikai, génmegőrzési és fejlesztési valamint növénykórtani kutatások jelentik. Szántóföldi kutatásaink a Szeged-Öthalmi Kísérleti Telepen és a Fülöpszállási Kísérleti Telepen valósulnak meg. A laboratóriumi kutatásainkat a szegedi központban található Molekuláris Biológiai, Analitikai, Agrotechnikai és Kórtani Laboratórium legújabb technikákat képviselő műszereivel és berendezéseivel végezzük.

A komplex kutatási programok mellett Osztályunk aktívan részt vesz a hazai és nemzetközi tudományos együttműködésekben. A pályázatok összeállításánál és kivitelezésében innovatív mezőgazdasági vállalkozásokkal működünk együtt, így kutatásaink tervezésénél figyelembe tudjuk venni a gazdálkodók és ipari partnerek igényeit. A projektjeink megvalósításában olasz, lengyel, cseh, kenyai, marokkói és török közreműködő partnerek vesznek részt.

Az Osztályon dolgozó kutatók a tudományos diákkörös hallgatók, szakdolgozók szakmai irányítása mellett részt vesznek a graduális (BSc és MSc), posztgraduális egyetemi képzésben, az MTA Agrártudományok Osztálya Növényvédelmi és Növénynemesítési Bizottságának, valamint az MTA Szegedi Területi Bizottságának munkájában. Minősített kutatóink tagjai és oktatói a Szent István Egyetem Növénytudományi Doktori Iskolának. Társ témavezetőként négy PhD hallgató munkáját segítik.

A növénytermesztésben alkalmazott technológia színvonala jelentősen befolyásolja a termés minőségét, mennyiségét és a termelés gazdaságosságát. A Fenntartható Agronómiai Modellek Kutatása Csoport legfontosabb tevékenysége az integrált termesztést célzó új technológiák kidolgozása; két tartamkísérlettel a trágyázási módszerek fejlesztése a hozam, a talajtermékenység és a klimatikus hatások optimalizálása érdekében valamint az ökológiai növénytermesztés, vetésforgók, és a térhasználat komplex kutatása. Vizsgáljuk az új növénytáplálási technológiát jelentő mikro-trágyázási módszerek (levéltrágyák, starter granulátumok) termésmennyiségre és minőségre gyakorolt hatását is. 

Az Alternatív Növényfajok Biológiai Alapjainak Fenntartása és Fejlesztése Csoport kiemelten foglalkozik olajlen, köles, őszi takarmányborsó és egyéb száraz hüvelyes fajok génbanki tételeinek, fajtáinak és nemesítési alapanyagainak szántóföldi, molekuláris és beltartalmi jellemzésével, valamint új nemesítési alapanyagok előállításával, szelekciójával. Az alternatív növények akár élelmiszeripari vagy takarmányozási, akár zöldtrágyázási célból történő vetésszerkezetbe illesztése növeli a szántóföldi diverzitást, hozzájárul a talajok önmegújító képességéhez és a környezettudatos gazdálkodáshoz.

Termesztett növényeinket sok olyan biotikus hatás éri, amely hatással van a termés mennyiségére és minőségére. A Biotikus Stressz Kutatási Csoport komplex kutatási programjában a gabonafélék biotikus stressz tényezőkkel – elsősorban a mikotoxinokat termelő Fusarium és Aspergillus gombafajokkal – szembeni ellenálló képességét tanulmányozza. Ezt a munkát támogatják az ellenállóság genetikai hátterének megismerését célzó molekuláris genetikai kutatások, az élelmiszerbiztonsági kockázatot jelentő gombapopulációk tanulmányozása, a széles körű analitikai vizsgálatok és a szelekció hatékonyságát növelő szántóföldi módszertani fejlesztések is.

Programajánló

Jelenleg nincs aktuális esemény.