Dr. Tóth Beáta

Dr. Tóth Beáta
Biotikus stressz kutatási témacsoport, Növénytermesztési Önálló Kutatási Osztály
osztályvezető helyettes, tudományos főmunkatárs
6726 Szeged, Alsó-kikötő sor 9.
Mobil: +36 305172951
E-mail: toth.beata[kukac]noko.naik.hu

Tudományos Életpálya

 A Szegedi Tudományegyetem Természettudományi Karán végzett 1995-ben, PhD tanulmányait a Molekuláris és Sejtbiológiai programon folytatta. Szakdolgozatát és PhD disszertációját a Mikrobiológiai Tanszéken fekete Aspergillusok genetikájából írta. 1999-ben a holland Wageningeni Mezőgazdasági Egyetem Genetikai Tanszékének ösztöndíjasa volt. A Gabonatermesztési Kutató Kht-nál 2001-ben OTKA Posztdoktori Ösztöndíjasként kezdett dolgozni. 2013-tól a Gabonakutató Nonprofit Kft. Rezisztenciakutatási Osztályának vezetője, tudományos főmunkatárs. 2016. január 1-től a NAIK Növénytermesztési Önálló Kutatási Osztály osztályvezető helyettese, a biotikus stressz kutatási csoport vezetője.

Szűkebb kutatási területe a gabonafélék kórokozó gombáinak tanulmányozása, ezen belül az élelmiszerbiztonsági szempontból kiemelkedő, mikotoxinokat termelő gombák előfordulásának felmérése hazai gabonaféléken, a kórokozók azonosítása, toxintermelésük, genetikai variabilitásuk vizsgálata. Ehhez kapcsolódó témában nyert el 2006-ban és 2011-ben Bolyai János Kutatási Ösztöndíjat. A közelmúltban munkatársaival egy új Fusarium fajt (F. vörösii) és egy új Alternaria fajt (A. hungarica) írt le. A kalászfuzariózist előidéző toxinogén Fusarium fajok genetikai vizsgálatán túl évek óta részt vesz az őszi búza kalászfuzáriummal szembeni rezisztencianemesítésében.

2005-ben a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi karán okleveles mérnök-közgazdász képesítést szerzett. Tagja a Magyar Mikrobiológiai Társaságnak, a Magyar Növénynemesítők Egyesületének és az MTA Növényvédelmi Tudományos Bizottságának. A Magyar Növényvédelmi Társaság Növénykórtani Szakosztálya 2011-ben munkásságát Vörös József emlékéremmel ismerte el. A SZIE Növénytudományi Doktori Iskolájában és a SZTE Biológiai Doktori Iskolában témavezető, jelenleg 3 PhD hallgató társ témavezetője.

Rendszeresen publikál hazai és nemzetközi szakmai folyóiratokban, tudományos közleményeinek száma 115. A fent említett kutatási témákban kollégáival egy egyetemi jegyzetet és számos népszerűsítő cikket jelentett meg eddig. Független hivatkozásai száma 1044, Hirsch indexe 22. Témavezetőként és témafelelősként Európai Uniós, bilaterális, hazai és regionális K+F, illetve tudományos pályázatok keretében kalászos és kukorica kórokozókkal kapcsolatos kutatásokat végzett.

 

Programajánló

Jelenleg nincs aktuális esemény.